Overbetuwe zoekt een nieuwe burgemeester

De huidige burgemeester, Toon van Asseldonk, kondigde deze zomer aan dat hij na zijn eerste termijn als burgemeester stopt, in april 2019. Daarom zoekt Overbetuwe nu een nieuwe burgemeester.

Profielschets

De afgelopen maanden stelde een vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad de profielschets op voor de nieuwe burgemeester. Inwoners konden daarvoor ook hun inbreng leveren: ze konden een online enquête invullen, en tijdens een inloopavond konden ze in gesprek gaan met leden van de vertrouwenscommissie. Ongeveer Profielschets burgemeester Overbetuwe250 mensen gaven zo mede vorm aan het burgemeestersprofiel. De gemeenteraad stelde op 6 november in een profielschets definitief vast welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben.
U kunt de profielschets bekijken (pdf, 174 kb). Ook het verslag van deze buitengewone raadsvergadering op 6 november kunt u teruglezen. U kunt ook het video-verslag bekijken van deze vergadering, waarin Commissaris van de Koning Cornielje in gesprek ging met de gemeenteraad over de profielschets.
 

Proces en tijdschema

•    12 november 2018: Plaatsing vacature in de Nederlandse Staatscourant
•    4 december 2018: Sluiting sollicitatietermijn                                    
•    Begin 2019: Ontvangst van de door de CvdK geselecteerde sollicitanten
•    Begin 2019: Vertrouwenscommissie voert gesprekken met geselecteerde kandidaten
•    Aanbevelingsraad (datum volgt nog)
•    Beëdiging nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning tijdens de installatievergadering in het gemeentehuis (datum volgt nog).

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De gemeenteraadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister en de Koning hebben allemaal hun eigen rol. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de procedure.


Algemene informatie

Raadsbesluit profielschets
Raadsbesluit vertrouwenscommissie Overbetuwe
Resultaten inwonersconsultatie