Wethouder Wijnte Hol en 2e loco-burgemeester

 • Wijnte Hol _160 (2)Landschappelijke ontwikkeling (Linge / Danenberg)
 • Mobiliteitsbeleid & infrastructuur (incl. water en verkeer/spoor)
 • Doelgroepenvervoer (inclusief leerlingenvervoer)
 • Openbare Ruimte (incl. speelbeleid)
 • Sport en sportvelden
 • Evenementen
 • Verkabeling TenneT
 • Groene Metropoolregio: Verbonden regio
 • Participatiecultuur

Contact

E-mail: W.Hol@overbetuwe.nl

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl.

Nevenfuncties

 • Penningmeester Stichting Wervershove