Wethouder Wijnte Hol en 2e loco-burgemeester

  • Wijnte Hol _160  (2)Landschappelijke ontwikkeling (Linge / Danenberg)
  • Mobiliteitsbeleid & infrastructuur (incl. water en verkeer/spoor)
  • Doelgroepenvervoer (inclusief leerlingenvervoer)
  • Openbare Ruimte (incl. speelbeleid)
  • Sport en sportvelden
  • Evenementen
  • Verkabeling TenneT
  • Groene Metropoolregio: Verbonden regio
  • Participatiecultuur