Wethouder René Post en 4e loco-burgemeester

  • Rene Post_250Schulddienstverlening
  • Armoede en minimabeleid
  • Werk en inkomen (P-wet)
  • Jeugdzorg
  • Dienstbare overheid 
  • Onderwijs en onderwijshuisvesting
  • Recreatie, Toerisme
  • (samenwerking met Chantal Teunissen op breed Sociaal Domein / WMO en Jeugdzorg)
  • Groene Groeiregio: Ontspannen regio
  • Participatiecultuur