Wethouder René Post en 4e loco-burgemeester

 • René Post_160 (3)Schulddienstverlening
 • Armoede en minimabeleid
 • Werk en inkomen (P-wet)
 • Dienstbare overheid
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Recreatie, Toerisme
 • Jeugdzorg / Breed Sociaal Domein
 • Inburgering statushouders
 • Groene Groeiregio: Ontspannen regio
 • Participatiecultuur

Contact

E-mail: r.post@overbetuwe.nl

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl

Nevenfuncties

 • Secretaris WV de Meteoor