Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder en 1e loco-burgemeester

  • Dimitri Horsthuis-Tangelder 2018Verstedelijkingsagenda
  • Bouwen en wonen (woningcorporaties / RO)
  • Omgevingsvisie
  • Grondzaken
  • Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed
  • Kunst, cultuur en erfgoed
  • Economische Zaken en bedrijventerreinen
  • Groene Metropoolregio: Groene Groei,- en Productieve regio
  • Participatiecultuur