Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder en 1e loco-burgemeester

 • Dimitri Horsthuis-Tangelder 160 (3)Verstedelijkingsagenda
 • Bouwen en wonen (woningcorporaties / RO)
 • Omgevingsvisie
 • Grondzaken
 • Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Economische Zaken en bedrijventerreinen
 • Groene Metropoolregio: Groene Groei,- en Productieve regio
 • Participatiecultuur

Contact

E-mail: d.horsthuis@overbetuwe.nl

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl.

Nevenfuncties

 • Lid Programmaraad NPRES (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)
 • Commissielid Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • Bestuurlijk trekker Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Ambassadeur Gelderland Midden, Méér Muziek in de Klas
 • Regioambassadeur provincie Gelderland Wethoudersvereniging
 • Bestuurslid Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen