College

 • College van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd. De wethouders zijn gekozen voor de periode 2018 tot en met 2022. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hij is ambtelijk secretaris en de eerste adviseur van het college.

 • Besluitenlijsten B&W

  30 oktober 2018
 • Coalitieprogramma

 • Kinderburgemeester 2019-2020

  Salma Bensiali is vanaf 29 mei 2019 de nieuwe kinderburgemeester van Overbetuwe.

 • Kinderburgemeester 2020-2021

  Julia Meeuwsen is voor het komende jaar gekozen als nieuwe kinderburgemeester. Zij werd maandagochtend 22 juni op haar school door burgemeester Patricia Hoytink-Roubos en kinderburgemeester Salma verrast met het leuke nieuws.