College

  • College van burgemeester en wethouders

    Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd. De wethouders zijn gekozen voor de periode 2018 tot en met 2022. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hij is ambtelijk secretaris en de eerste adviseur van het college.

  • Besluitenlijsten B&W

    10 mei 2021
  • Coalitieprogramma

  • Kinderburgemeester 2021-2022

    Eva Gül uit Herveld is in het schooljaar 2021/2022 de kinderburgemeester van Overbetuwe. Zij werd woensdagmiddag 7 juli in kleine kring geïnstalleerd. Hanny van Brakel – Huijgen, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad, bedankte de vorige kinderburgemeester Julia en sprak daarna Eva toe. Daarna werd de ambtsketen omgehangen en was de wisseling van de kinderburgemeester officieel.