College

  • College van burgemeester en wethouders

    Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd. De wethouders zijn gekozen voor de periode 2018 tot en met 2022. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hij is ambtelijk secretaris en de eerste adviseur van het college.

  • Besluitenlijsten B&W

    30 oktober 2018
  • Coalitieprogramma

  • Kinderburgemeester 2019-2020

    Salma Bensiali is vanaf 29 mei 2019 de nieuwe kinderburgemeester van Overbetuwe.

Uitgelicht