College

  • College van burgemeester en wethouders

    Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd. De wethouders zijn gekozen voor de periode 2018 tot en met 2022. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hij is ambtelijk secretaris en de eerste adviseur van het college.

  • Besluitenlijsten B&W

    04 maart 2021
  • Coalitieprogramma

  • Kinderburgemeester 2020-2021

    Julia Meeuwsen is voor het komende jaar gekozen als nieuwe kinderburgemeester. Zij werd maandagochtend 22 juni op haar school door burgemeester Patricia Hoytink-Roubos en kinderburgemeester Salma verrast met het leuke nieuws.