Onroerende-zaakbelastingen

Als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)pand of bedrijfsruimte huurt, betaalt u onroerende-zaakbelasting (OZB). Hoeveel OZB u betaalt, ligt aan de WOZ-waarde van uw woning of pand.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde en het OZB-tarief van uw woning?

De WOZ-waarde van uw woning of pand bepalen we aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen in uw buurt. Deze waarde kan hoger of lager zijn dan de WOZ-waarde in het vorige jaar. Dit kunt u zien in het taxatieverslag.

De waarde die uw huis had op 1 januari van het vorige jaar, bepaalt de WOZ-waarde. Als u in het vorige jaar uw pand heeft verbouwd, dan bepalen we de waarde van uw pand op 1 januari van het huidige jaar.

Bekijk ook de WOZ voorlichtingsvideo.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met uw WOZ-beschikking? Dan raden wij u aan om een afspraak te maken. U kunt uw vragen stellen en wij kunnen deze beantwoorden en een toelichting geven.

Afspraak maken >>

Bent u het na de afspraak nog steeds niet eens met uw WOZ-beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen, of online.

Online regelen >>

Wij proberen om binnen vijf maanden na het verstrijken van de bezwaartermijn antwoord te geven op uw bezwaar. Wij geven in ieder geval vóór 31 december antwoord.

OZB-tarieven

Soort

OZB-tarief in 2019

Woning (alleen voor de eigenaar) 0,1056% van de WOZ-waarde
Niet-woning (eigenaarsdeel) 0,1502% van de WOZ-waarde
Niet-woning (gebruikersdeel) 0,1215% van de WOZ-waarde

 

Geen WOZ-beschikking?

Het is mogelijk dat er op uw aanslagbiljet géén WOZ-waarde staat door:

  • een verbouwing van uw pand in het vorige jaar;
  • een woning of niet-woning in aanbouw op 1 januari van dit jaar;
  • een nieuwbouw woning of niet-woning die op 1 januari van dit jaar gereed was;
  • een verandering in de kadastrale situatie.

U ontvangt in deze gevallen uiterlijk eind mei van het belastingjaar de vastgestelde WOZ-waarde.

Verrekening bij verkoop of verhuizing

Onroerende-zaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris deze belasting met de nieuwe eigenaar of huurder.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie