Medisch afval

Heeft u veel medisch afval? Bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van uw ondergrondse container of moet u vaker uw grijze container laten legen. Wij komen inwoners met veel medisch afval tegemoet.

Aanpak

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u door een langdurige ziekte of handicap aantoonbaar meer afval hebt. Dit toont u aan door een schriftelijke verklaring van uw huisarts of medisch specialist toe te voegen. Of door een aankoopnota van de apotheek met uw naam bij het aanvraagformulier te doen. Haalt u uw materiaal niet bij een apotheker in Overbetuwe, maar bestelt u het bijvoorbeeld op internet? Doe dan een aankoop- of pakbon bij het aanvraagformulier met daarop uw naam, adres en de aangeschafte materialen.

Is het tarief voor een één- of meerpersoonshuishouden gunstiger voor u dan het vaste bedrag met het aantal aanbiedingen? Dan hoeft u minder belasting te betalen voor uw afval. Wij beoordelen dat als wij uw formulier hebben ontvangen.

Subnavigatie