Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013103