Wet op het voortgezet onderwijs

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399