Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Wet artikel nummer : 1

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825&hoofdstuk=I&artikel=1&z=2014-03-20&g=2014-03-20