Regeling vergoeding Verklaring Omtrent het Gedrag en gedragsverklaring aanbesteden

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033111