Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004826