Welke gevolgen heeft een nieuw huisnummer voor de WOZ-waarde?

Vraag

Wat zijn de gevolgen voor de WOZ-waarde bij het wijzigen, toevoegen of splitsen van een huisnummer voor de BAG? 

 

Antwoord

De Wet WOZ hanteert andere regels dan de BAG. De Wet WOZ kijkt in eerste instantie naar het eigendom van het pand en vervolgens naar het gebruik van het pand. Wanneer in de nieuwe situatie de eigenaar/gebruiker van het pand dezelfde is als in de oude situatie heeft dit geen gevolgen voor de WOZ