Voornemen of toekenning huisnummer?

Vraag

Ik heb een 'voornemen' of 'toekenning' huisnummer ontvangen. Wat betekent dit voor mij?

Antwoord

Het 'voornemen en/of toekenning huisnummer' is een brief die aangeeft dat een gebouw, waarvan u eigenaar bent, conform de BAG voldoet aan de criteria van verblijfsobject en een huisnummer dient te dragen. Daar waar mogelijk wordt rekening gehouden met de bestaande huisnummering die in de praktijk wordt gebruikt.