Niet eens met voornemen of besluit huisnummering?

Vraag

Ik ben het niet eens met het voornemen en/of besluit van de huisnummertoekenning. Hoe moet ik bezwaar indienen?

 

Antwoord

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA in Elst