Gaat de belasting omhoog bij een nieuw huisnummer?

Vraag

Ga ik meer gemeentelijke belastingen en heffingen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) betalen door het toekennen van een of meerdere nieuwe huisnummers?

 

Antwoord

Dit is afhankelijk van het gebruik van het pand. Als er bijvoorbeeld nu sprake is van één pand voor de WOZ met dezelfde eigenaar en gebruiker en het blijkt dat na het toekennen van nieuwe huisnummers er sprake is van meerdere gebruikers van het pand, dan moet u er rekening mee houden dat iedere afzonderlijke gebruiker een aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen kan ontvangen voor het gedeelte dat hij/zij gebruikt van het pand.