Zienswijze indienen

Bij sommige voorgenomen besluiten of ontwerpbesluiten van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders kunt u aangeven hoe u daarover denkt. Dit noemen we een zienswijze indienen. Bij de bekendmaking van het te nemen besluit geven we aan tot wanneer u een zienswijze kunt indienen.

Zienswijze indienen (met DigiD)

Hoe zienswijze indienen werkt

  • U geeft aan waarom u voor of tegen het te nemen besluit bent.
  • De gemeenteraad of het college van B&W leest alle zienswijzen. We wegen de zienswijzen af tegen het belang voor de uitvoering van het besluit.
  • Daarna neemt de gemeenteraad of het college van B&W de uiteindelijke beslissing.
  • Uw zienswijze kan ervoor zorgen dat het daadwerkelijke besluit anders wordt. Het kan ook zijn dat de gemeenteraad of het college van B&W de beslissing zonder aanpassing vaststelt.