Zienswijze indienen

Informatie over een zienswijze indienen

In sommige publicaties staat dat u een zienswijze kunt indienen wanneer een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit betekent dat u kunt reageren voordat het college of de raad een besluit neemt. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het verlenen van het te nemen besluit bent. U kunt niet per e-mail een zienswijze indienen.

Bij het nemen van de uiteindelijke beslissing maakt de gemeente een afweging tussen de belangen voor de uitvoering van het besluit en de belangen van diegene die een zienswijze hebben ingediend. Of een zienswijze leidt tot daadwerkelijke aanpassing van het besluit, is niet van tevoren aan te geven.

Online regelen >>

Subnavigatie