Welstand, welstandscommissie (nu Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)

Als u wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Welstandseisen zijn eisen die aan het uiterlijk van bouwwerken worden gesteld. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat u wenst te plaatsen op zichzelf of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is.

Voorwaarden

De gemeente heeft criteria opgesteld omtrent de redelijke eisen van welstand. De criteria staan in welstandsnota.

Het gaat daarbij om de volgende aspecten

  • De karakteristiek van de bestaande bebouwing.
  •  De openbare ruimte.
  •  Het landschap.
  •  De stedenbouwkundige context.
  •  Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling.
  • Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).

Bouwplannen moeten voldoen aan de Welstandsnota.

Bijzonderheden

Niet van toepassing

Aanvraag

Wilt u uw bouwplan voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit dan kan dat op 3 manieren te weten:

  • een adviesgesprek aanvragen. Dit kunt u doen door telefonisch contact op te nemen met het Omgevingsloket: 14 0481 of te mailen naar omgevingsloket@overbetuwe.nl
  • door het aanvragen van een conceptaanvraag
  • door het aanvragen van een omgevingsvergunning

Subnavigatie