vrijwilligerswerk

Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u vooraf toestemming aan uw gemeente vragen. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan. U verricht vrijwilligerswerk als u werk doet waarvoor u geen betaling ontvangt.

Voorwaarden

Omdat vrijwilligerswerk niet concurrerend mag zijn met normale werkzaamheden, moet de gemeente of een andere uitkeringsinstantie (afhankelijk van wie u de uitkering krijgt) het vrijwilligerswerk goedkeuren. Een vrijwilliger mag iemands werk in loondienst niet verdringen.

Kosten

Niet van toepassing.

Aanvraag

U heeft een uitkering en wilt vrijwilligerswerk gaan doen?

  • U kunt terecht bij uw gemeente, het UWV Werkbedrijf  of de vrijwilligersvacaturebank. Zij kennen instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt verrichten. Tevens hebben zij een vacaturebestand met goedgekeurde werkplekken.
  • U kunt ook zelf op zoek gaan. Heeft u een uitkering van de gemeente en heeft u vrijwilligerswerk gevonden, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de gemeente. Deze bekijkt of de gemeente de werkplek kan goedkeuren. Is dat het geval, dan ontvangt u een beschikking waarin de goedkeuring is verleend.

 

Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een trajectplan.

Wilt u meer of andere informatie over vrijwilligerswerk? Meer informatie vindt u ook op de site van het Vrijwilligerssteunpunt.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie