verhuizing en emigratie

Als u structureel gaat verblijven op een ander anders dan waar u bij de gemeente ingeschreven staat, dan verhuist u. Ook inwonenden (zoals studenten) kunnen verhuizen. Ook kunt u binnen de gemeente verhuizen, zolang u maar van adres verandert. U moet zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Het uitschrijven wordt daarmee automatisch geregeld.

Wanneer geef ik mijn verhuizing door?

Verhuist u naar een ander adres, dan moet u hiervan zo snel mogelijk aangifte doen bij uw (nieuwe) gemeente. Dit kunt u vanaf vier weken voor de daadwerkelijke verhuizing, tot vijf dagen na de daadwerkelijke verhuizing doen.

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

U kunt op verschillende manieren uw verhuizing kenbaar maken bij de gemeente. Als u DigiD heeft, dan kunt u het direct via onze website doorgeven. Een andere mogelijkheid is dat u het verhuisformulier uitprint en opstuurt. Dit mag per post, maar kan ook per e-mail. Vergeet niet om een kopie/scan van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

Online regelen                    Verhuisformulier

Het is ook mogelijk om het te regelen op het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van de publieksbalies. U kunt hier ook op afspraak voor terecht.

Afspraak maken

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

  • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen (jonger dan 16 jaar)
  • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
  • De curator van de onder curatele gestelde.
  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
  • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner van het nieuwe adres.

Verwerkingstijd

Blijft u in de gemeente Overbetuwe (binnengemeentelijke verhuizing) dan wordt de verhuizing verwerkt op de verhuisdatum of, indien de verhuisdatum in het verleden ligt, op de dag van binnenkomst. Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Overbetuwe (intergemeentelijke verhuizing), dan is de verwerkingstijd 3 tot 5 werkdagen vanaf de verhuisdatum of, indien de verhuisdatum in het verleden ligt, de dag van ontvangst van de aangifte.

Na de verwerking krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres.

Emigreren - vertrek naar het buitenland

Als u naar het buitenland vertrekt en naar redelijke verwachting gedurende minstens 1 jaar ten minste tweederde van de tijd buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte te doen van uw vertrek.

LET OP! Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten de personen die wel vertrekken dit persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Het is niet mogelijk de aangifte van vertrek door een gemachtigde te laten doen.

Online regelen                    Afspraak maken

Briefadres

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Verblijft u in een instelling? U kunt onder bepaalde voorwaarden uzelf inschrijven op een zogenaamd briefadres. Neem hiervoor contact op met team Publiekszaken via 0481 - 362 300 of stel uw vraag tijdens de openingstijden van de publieksbalies.

Bijzonderheden

Wetten

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie