Vuurwerk opslaan of verkopen

Wilt u vuurwerk opslaan? Maak daarvan melding bij de gemeente via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Wilt u vuurwerk verkopen? Dan heeft u misschien een verkoopvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Beschrijving

Particulieren steken doorgaans vuurwerk af rond de jaarwisseling. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente ziet erop toe dat u alleen legaal vuurwerk kunt (ver)kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Tevens handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

Voorwaarden

Vuurwerk afsteken

 • U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur 's avonds en 1 januari 02 uur 's nachts.
 • Op andere tijden is het verboden consumentenvuurwerk af te steken. Alleen geprofessionaliseerde bedrijven mogen dat.

Vuurwerk verkopen

Voor de verkoop van vuurwerk heeft u tenminste een vergunning van de gemeente nodig. U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar. U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan. Om vuurwerk te mogen verkopen, moeten de opslag en het verkooppunt aan verschillende eisen voldoen. U kunt deze eisen opvragen bij de gemeente.

Aanpak

Zo doet u een ‘Melding Vuurwerkbesluit’ voor de opslag van maximaal 10.000 kilo vuurwerk:

Zo vraagt u een omgevingsvergunning milieu aan voor de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk:

 • U doet de aanvraag bij de provincie via Online omgevingsloket. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort vuurwerk u wilt opslaan
  • hoeveel vuurwerk u wilt opslaan
  • waar u het vuurwerk wilt opslaan
  • voor welke periode u het vuurwerk wilt opslaan

Zo vraagt u een verkoopvergunning aan voor de verkoop van vuurwerk:

 • U neemt contact op met de gemeente.

Kosten

Voor de vergunning voor vuurwerk verkopen en afsteken betaalt u € 159,00.

Bezwaar & beroep

Omgevingsvergunning milieu

U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit over uw aanvraag van een omgevingsvergunning milieu (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Melding

Tegen meldingen kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Verkoopvergunning

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.