Voltooiing bouwwerk melden

Zodra u klaar bent met het (ver)bouwen van uw woning, moet u dit melden bij de gemeente. Dit moet u doen voordat u de woning in gebruik neemt.

Voorwaarden

Heeft u een Omgevingsvergunning voor een bouwwerk of gebouw? Dan moet u bouwen conform de eisen in deze vergunning. Zijn de bouwactiviteiten afgerond, dan moet u dit melden aan de gemeente. U mag dus het bouwwerk of gebouw niet zomaar in gebruik nemen. Daarvoor moet de gemeente eerst toestemming verlenen. De gemeente moet namelijk eerst vaststellen of daadwerkelijk in overeenstemming met de vergunning is gebouwd.

Kosten

Niet van toepassing.

Aanvraag

U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk af is. U kunt dit schriftelijk doen.

Aanpak

U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk in overeenstemming met de vergunning is gebouwd. Het is verstandig om de melding schriftelijk te doen. U kunt dan achteraf aantonen dat u aan uw meldingsplicht heeft voldaan. U mag de gereedmelding via een email doen. Vermeld dan uw naam, het adres van de bouwplaats en het nummer dat de gemeente aan de omgevingsvergunning heeft gegeven. Ook de datum waarop de werkzaamheden gereed zijn gekomen vermeld u daarbij.

AVG

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.