Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen hebt. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

Beschrijving

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

VOG aanvragen

Meenemen

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit formulier krijgt u meestal van uw werkgever.
  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  • Contant geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

Kosten

Termijn

U krijgt de VOG of de afwijzing 2 tot 4 weken na de aanvraag per post thuisgestuurd. 

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen

U kunt iemand anders machtigen een VOG voor u aan te vragen. Geef een ingevuld machtigingsformulier (Pdf, 110 kB) en een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Meer informatie

Meer informatie over de VOG op de website van Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie. Daar vindt u ook informatie over de VOG voor rechtspersonen.