Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Als de gemeente een bestemmingsplan aanpast, kan dat gevolgen hebben voor de waarde van uw woning, stuk grond of bedrijf. Uw woning wordt bijvoorbeeld minder waard door de aanleg van een weg. U kunt dan een planschadevergoeding aanvragen.

Planschadevergoeding aanvragen (Pdf, 40kB)

Voorwaarden

 • U heeft schade door een planologische maatregel, zoals een aangepast bestemmingsplan:
  • Uw woning of stuk grond is minder waard.
  • U woont met minder plezier.
  • Uw bedrijf heeft minder inkomsten.
 • U dient de aanvraag voor planschadevergoeding in:
  • Dit kan pas als de maatregel vast staat (onherroepelijk is). Dat betekent dat andere procedures zoals bezwaar en beroep niet meer mogelijk zijn.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de maatregel vast staat. Anders krijgt u geen planschadevergoeding.
 • U kon de schade niet voorzien toen u uw woning, stuk grond of bedrijf kocht.
 • De schade is nog niet op een andere manier vergoed.
 • Op het moment dat de maatregel vast stond (onherroepelijk werd) was u eigenaar van de woning, het stuk grond of bedrijf. 

Termijn

De afhandeling duurt gemiddeld 1 jaar.

Kosten

€ 300,00

Als u een planschadevergoeding krijgt, krijgt u dit bedrag terug.

Voorschot aanvragen

U kunt een voorschot op de planschadevergoeding vragen. Het moet dan wel de verwachting zijn dat u een planschadevergoeding krijgt. Het krijgen van een voorschot is geen garantie dat u een planschadevergoeding krijgt. U moet ermee instemmen dat u het voorschot terugbetaalt als u toch geen planschadevergoeding krijgt. U betaalt dan ook rente over het teveel betaalde. U moet hiervoor vaak een bankgarantie afgeven aan de gemeente.