Bouwkavel te koop aan de Oldenbarneveltstraat 22 in Elst

Geïnteresseerden voor deze bouwkavel in Elst kunnen zich vanaf maandag 14 mei 2018 inschrijven voor de loting van de kavel.

Deze plek zo dicht bij het centrum, waar je zelf je droomhuis mag bouwen is uniek. De kavel is ca. 357 m² groot.                                                                                 
Er mag een vrijstaand woonhuis op gebouwd worden van max. 600 m³, 2 bouwlagen met een kap, goothoogte max. 6 meter, nokhoogte max. 9 meter. Bijgebouw max. 90 m².

Tekening bouwkavel  

Oplevering

U koopt de grond zoals deze er nu bij ligt. De gemeente legt op haar kosten in het openbaar gebied de inrit aan, net als de aansluiting op de riolering. Voor zowel de inrit als de riolering betreft de aanleg alléén de aansluiting tussen de openbare weg en de kavelgrens.

Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig om een woning te realiseren op de kavel. Deze moet u zelf aanvragen. De omgevingsvergunning is een vergunning die in de plaats is gekomen van verschillende losse vergunningen op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening. De gemeente toetst uw bouwplan aan het bestemmingsplan, de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, de constructieve veiligheid (volgens het Bouwbesluit) en de redelijke eisen van welstand (volgens de Welstandsnota). Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning heft de gemeente leges. Het legesbedrag wordt bepaald aan de hand van de bouwkosten.

De beslistermijn voor een reguliere aanvraag bedraagt in het algemeen acht weken.

U kunt deze welstandsnota inzien op www.overbetuwe.nl en het bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het Omgevingsloket, via telefoonnummer 14-0481.

Tekening bestemmingsplan

Lotingsprocedure

Heeft u belangstelling voor de  kavel? Vul dan het inschrijfformulier in en lever dit in of stuur dit aan Notarissen Elst te Elst voor vrijdag 8 juni  2018, 17.00 uur.
Na de sluitingsdatum stelt de notaris een trekkingslijst samen. De loting geschiedt op basis van het
Toewijzingsreglement bouwkavels Overbetuwe.

De loting vindt plaats op dinsdag 12 juni 2018, 11.00 uur,  door notaris Mr. J.G.T.M. Castrop van Notariskantoor Notarissen Elst,  in het gemeentehuis in Elst. Als u meedoet met de loting bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Als u bent ingeloot leggen we de (model)koopovereenkomst aan u voor.

Notarissen Elst
Bezoekadres ( als u het inschrijfformulier wilt afgeven):                                            
Nieuwe Aamsestraat 77            
6662 NK Elst
Postadres (als u het inschrijfformulier wilt opsturen):  
Postbus 2
6660 AA Elst

Voor meer informatie over de lotingsprocedure en de voorwaarden kunt u terecht bij het notariskantoor

Plannen naastgelegen grond

Tussen de bouwkavel en het station Elst zijn plannen om een appartementencomplex te realiseren. Deze plannen zijn nog in ontwikkeling. Een voorlopig stedenbouwkundig plan kunt u hier bekijken:

Bibob

Een bibobonderzoek kan onderdeel uitmaken van de verkoopprocedure. De gemeente heeft wettelijk de mogelijkheid om uw integriteit te onderzoeken.  
De gemeente Overbetuwe heeft hiervoor vastgesteld Bibob-beleid. 

Documenten

Contact

Voor algemene informatie kunt u terecht bij Linda van der Vegt. Zij is te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur (niet bereikbaar van 4 t/m 11 mei) via telefoonnummer 14 0481 of e-mail: info@overbetuwe.nl.

 


 

 

 

 
 

 

 

 

Subnavigatie