Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Beschrijving

Een schriftelijk bewijs van een geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding of overlijden vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt het uittreksel of afschrift online of in het gemeentehuis aanvragen. Maak daarvoor een afspraak.

Online een afschrift van de burgerlijke stand aanvragen (met DigiD)

Als advocaat of notaris een afschrift van de burgerlijke stand aanvragen (met E-Herkenning)

Hoe u het uittreksel aanvraagt

  • Vraag het uittreksel online aan. U heeft daarvoor uw DigiD nodig. Als u advocaat of notaris bent, gebruikt u E-Herkenning.
  • U betaalt met iDeal.
  • U krijgt het uittreksel binnen een week thuisgestuurd. Als u in het buitenland woont, kan de postbezorging langer duren.
  • Als u het uittreksel sneller nodig heeft, kunt u het bij de balie aanvragen. U krijgt het dan meteen mee. Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort of identiteitskaart) en contant geld of een pinpas.

Tip: Een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar u bent getrouwd of waar u het partnerschap heeft gesloten.

U kunt iemand anders machtigen

  • Vul het machtigingsformulier (Pdf, 110 kB) in.
  • Geef het formulier en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) mee.
  • De gemachtigde neemt ook zijn of haar eigen legitimatiebewijs mee.

Kosten

Uittreksel of afschrift burgerlijke stand € 14,30

Meer informatie

Als u het afschrift of uittreksel nodig heeft voor in het buitenland, kunt u een internationaal uittreksel of meertalig modelformulier aanvragen.