Snuffelmarkt organiseren

Wilt u een snuffelmarkt organiseren? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een snuffelmarkt wilt organiseren, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Op de snuffelmarkt verkoopt u tweedehands spullen. Bijvoorbeeld tweedehands kleding, oude boeken of antiek.

U moet de vergunning via het aanvraagformulier aanvragen.

Aanvraagformulier (Pdf, 288kB)>> 

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen als:

  1. U een kleinschalige rommelmarkt wilt organiseren die voor publiek toegankelijk is. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier evenementenvergunning.
  2. U een besloten feest wilt organiseren op een normaal gesproken voor het publiek toegankelijke plaats.
  3. U een snuffelmarkt wilt organiseren. Dit is een grootschalige commerciële markt voor 2e handsgoederen. Hiervoor is een snuffelmarktvergunning nodig (Artikel 5.23 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Overbetuwe 2015).

Een vergunning voor een rommel-/snuffelmarkt is nodig in verband met de bescherming van de openbare orde en veiligheid.

Kosten

Een vergunning voor een snuffelmarkt kost € 239,00.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.