rioolheffing

Heeft u een woning of niet-woning (zoals een winkel of kantoor) die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing verschuldigd.

Doel

De opbrengst uit de rioolheffing gebruiken wij voor het onderhoud aan de gemeentelijke riolering en waar nodig voor de vervanging hiervan. Een goed functionerende riolering is van groot belang voor de volksgezondheid. De totale gemeentelijke kosten van het onderhoud van de gemeentelijke riolering dekken wij uit de opbrengst van de riolering. Uiteraard zijn er ook administratieve kosten voor de heffing en inning van de rioolheffing. Deze kosten dekken wij ook uit de rioolheffing.

Tarieven

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte hoeveelheid water van waterbedrijf Vitens. Wij benutten hiervoor de gegevens van het waterverbuik in de laatste verbruiksperiode (periode van de afrekening bij Vitens). U betaalt de rioolheffing via uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Verbruik (in m3) Tarief
0 t/m 500 € 118,15 (vast bedrag)
501 t/m 2.500 € 236,30 (vast bedrag)
2.501 t/m 5.000 € 354,45 (vast bedrag)
5.001 t/m 200.000 € 0,08 (per verbruikte m3)
200.001 t/m 300.000 € 0,06 (per verbruikte m3)
300.001 en alles daarboven € 0,04 (per verbruikte m3)

 

Verhuizen?

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u voor de volle maanden dat u niet in de gemeente Overbetuwe woont geen rioolheffing te betalen. Nadat u zich heeft ingeschreven bij de nieuwe gemeente, ontvangen wij hiervan bericht. U krijgt dan van ons een verminderingsnota voor het aantal volle maanden dat u niet meer in onze gemeente woont.

Verhuist u binnen de gemeente? Dan zal het bedrag voor de rioolheffing in de regel niet veranderen.

Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag, dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen, of direct via onze website.

Online regelen

Bijzonderheden

 

Wetten

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie