Rioolheffing

Heeft u een woning of niet-woning (zoals een winkel of kantoor)? Is deze aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u rioolheffing.

Tarieven

Het tarief hangt af van hoeveel water u gebruikt van waterbedrijf Vitens. Wij gebruiken hiervoor de gegevens van het waterverbuik die op de laatste afrekening van Vitens staan. U betaalt de rioolheffing via uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Verbruik (in m3)

Tarief 2018

0 t/m 500 € 110,25 (vast bedrag)
501 t/m 2.500 € 220,50 (vast bedrag)
2.501 t/m 5.000 € 330,75 (vast bedrag)
5.001 t/m 200.000 € 0,08 (per verbruikte m3)
200.001 t/m 300.000 € 0,06 (per verbruikte m3)
300.001 en alles daarboven € 0,04 (per verbruikte m3)

Verhuizen?

Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft dan niet meer te betalen voor de resterende hele maanden van het jaar. U moet zich inschrijven in uw nieuwe gemeente. Wij sturen daarna een verminderingsnota naar uw nieuwe adres.

Verhuist u binnen de gemeente? Dan zal het bedrag voor de rioolheffing meestal niet veranderen.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u schriftelijk of online doen.

Online regelen >>

Wij proberen om binnen drie maanden na het verstrijken van de bezwaartermijn antwoord te geven. In elk geval ontvangt u vóór 31 december antwoord.

Bijzonderheden

 

Wetten

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie