rijbewijs, eigen verklaring / gezondheidsverklaring

Het is verplicht dat u medisch gekeurd bent (Eigen Verklaring of Gezondheidsverklaring) voordat u een rijbewijs aanvraagt als u aan een of meerdere van deze kenmerken voldoet:

 • u heeft een medische beperking;
 • u heeft een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig;
 • uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.

Online Regelensrc="/Mediatheek/Mediatheek_PuZa/afbeeldingen_puza/Online_Regelen_Button.std?disposition=inline"

Eigen Verklaring / Gezondheidsverklaring aanvragen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanvragen van de Eigen Verklaring of Gezondheidsverklaring:

 • Via de website van het CBR. U meldt zich aan met uw DigiD.
 • Via het digitaal loket op onze eigen website. Dit gaat via uw DigiD.
 • Via de publieksbalie (ophalen), zie hiervoor de openingstijden. U krijg de papieren dan direct mee. Dit mag ook iemand anders (zonder machtiging) voor u doen.

Prijs

De Eigen Verklaring of Gezondheidsverklaring kost € 34,80.

Soorten Verklaringen

Er zijn drie soorten Verklaringen:

1. Enkelvoudige Eigen Verklaring / Gezondheidsverklaring

Dit is een lijst met tien vragen over uw gezondheid. Als u één van deze vragen met 'ja' moet beantwoorden, dan heeft u een medische aantekening nodig van een arts. U heeft deze verklaring nodig voor:

 • de afgifte van een rijbewijs na het afleggen van het rijexamen van de categorieën A, B of BE
 • de vernieuwing van een rijbewijs dat is afgegeven met een beperkte geldigheidsduur in verband met een medische indicatie met de categorieën A, B en/of BE
 • de omwisseling van een buitenlands rijbewijs met alleen de categorieën A, B en/of BE

2. Dubbele Eigen Verklaring / Gezondheidsverklaring

Dit is een lijst met tien vragen over uw gezondheid. Deze lijst moet altijd aangevuld zijn met de verklaring van een arts (geneeskundig verslag). U heeft deze verklaring nodig voor:

 • de vernieuwing van een rijbewijs als u 75 jaar of ouder bent
 • de vernieuwing van een rijbewijs als u nog geen 75 jaar bent, maar uw rijbewijs verloopt op of na uw 75-ste verjaardag

3. Eigen Verklaring / Gezondheidsverklaring voor categorie C en D

Dit is een lijst met tien vragen over uw gezondheid. Deze lijst moet altijd aangevuld zijn met de verklaring van een arbo-arts (geneeskundig verslag). U heeft deze verklaring nodig voor:

 • de afgifte van een rijbewijs (zowel na het afleggen van het rijexamen of bij omwisseling van een buitenlands rijbewijs) met de categorieën C, D, CE en/of DE
 • vernieuwing van een rijbewijs met de categorieën C, CE, D en/of DE
 • vernieuwing van een rijbewijs dat is afgegeven met een beperkte geldigheidsduur in verband met een medische indicatie met de categorieën C, CE, D en/of DE

Geneeskundig verslag

U wordt geadviseerd de keuring door een andere arts te laten doen dan uw eigen huisarts. Het is niet verboden om uw (huis)arts de keuring te laten doen, maar in de meeste gevallen zal de eigen huisarts niet willen meewerken en u doorverwijzen.

Het geneeskundig verslag voor de categorieën C, CE, D en/of DE moet altijd worden ingevuld door een arbo-arts. U kunt zelf een willekeurige arbo-arts kiezen.

Verklaring van geschiktheid

Na het indienen van uw Eigen Verklaring of Gezondheidsverklaring bij het CBR, krijgt u een verklaring van geschiktheid. Hieruit blijkt dat u lichamelijk en geestelijk geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. De verklaring van geschiktheid is een jaar geldig.

Bijzonderheden

Wetten

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie