Recreatiewoning bewonen

Bestemmingsplan

  • Als u zich inschrijft op een adres in de Basisregistratie Personen betekent dat niet altijd dat u daar mag wonen volgens het bestemmingsplan.
  • Als u in een pand woont dat geen woonbestemming heeft, dan kunnen wij een handhavingsprocedure starten omdat dat niet mag.
  • Een voorbeeld is het wonen in een bedrijfspand of een vakantiepark. Alleen Park Tergouw in Oosterhout heeft wel een woonbestemming.
  • U kunt zelf zien welke bestemming een adres heeft.

Zelf zien welke bestemming een adres heeft

Heeft u hierover nog vragen? Bel 140481 en vraag naar het Omgevingsloket.