Recreatiewoning bewonen

Wilt u permanent gaan wonen in een woning, (sta)caravan of ander bouwwerk die geregistreerd staat als recreatiewoning? Overleg met de gemeente of dit kan. Een recreatiewoning is een woning die u beschikbaar heeft voor u zelf of voor een ander, zonder dat iemand de woning gebruikt als hoofdverblijf. Er is uitsluitend sprake van recreatief gebruik.

Voorwaarden

 • Voor de bouwkundige kwaliteit van een recreatiewoning gelden andere eisen dan voor een woning bestemd voor permanente bewoning.
 • Een bestemmingsplan kan bepalen dat slechts van recreatieve bewoning sprake mag zijn.
 • Een recreatiewoning mag niet dienen als hoofdverblijf.
 • Er mag sprake zijn van permanent gebruik maar er moet dan wel een wisselende bezetting van de recreatiewoning zijn. U kunt dus bijvoorbeeld zelf gebruik maken van de woning gedurende een beperkte periode en vervolgens de woning verhuren aan wisselende gasten.

Permanente bewoning

Vanaf januari 2010 is de gemeente verplicht permanente bewoning van een recreatiewoning toe te staan indien:

 1. U uiterlijk op 31 oktober 2003 in uw recreatiewoning bent getrokken en daar sindsdien onafgebroken heeft gewoond.
 2. U nooit door de gemeente op die bewoning bent aangesproken.
 3. De bewoning niet in strijd is met de milieuwetgeving.
 4. U kunt bewijzen dat u daar al die heeft gewoond (renteaftrek, inschrijving BRP of bij huisarts, e.d.).
 5. de recreatiewoning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2003.
 • In dat geval heeft u vanaf januari 2010 twee jaar de tijd om een ontheffing op het bestemmingsplanverbod van permanente bewoning aan te vragen.
 • De ontheffing is persoonsgebonden en vervalt bij beĆ«indiging van de bewoning.

Aanpak

 • Wilt u de woning permanent gaan gebruiken dan dient u bij de gemeente te informeren of dit is toegestaan.
 • Maakt u permanent gebruik van uw vakantiehuis, dan is de gemeente verplicht u op uw verzoek in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). De Wet BRP gaat ervan uit dat het ingeschreven adres het hoofdverblijf is, maar stelt geen precieze eisen aan het aantal nachten dat u er verblijft.
 • De gemeente heeft mogelijkheden om op te treden tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen.