Reclamemateriaal verspreiden

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Hiervoor heeft u in meestal geen toestemming van de gemeente nodig. Afhankelijk van de aard en wijze van verspreiding zijn hieraan voorwaarden verbonden. Vandaar dat beter is uw voornemen vooraf te melden aan de gemeente.

Let op: Tijdens de dag van Elst op de route van de Nijmeegse Vierdaagse is het verboden om reclamemateriaal te verspreiden. 

Voorwaarden

U maakt afspraken met de gemeente over het opruimen van achtergebleven materiaal.

Aanpak

Geef vooraf aan de gemeente de volgende informatie door:

  • om wat voor reclamemateriaal het gaat
  • waarom u het wilt verspreiden
  • wanneer en hoe laat u het wilt verspreiden
  • waar u het wilt verspreiden