Reclamemateriaal verspreiden

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Houdt u aan de regels voor huis-aan-huisreclame. Voor reclame op straat heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Beschrijving

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Hiervoor heeft u in meestal geen toestemming van de gemeente nodig. Afhankelijk van de aard en wijze van verspreiding zijn hieraan voorwaarden verbonden. Vandaar dat beter is uw voornemen vooraf te melden aan de gemeente.

Voorwaarden

U maakt afspraken met de gemeente over het opruimen van achtergebleven materiaal.

Aanvraag

U informeert de gemeente over uw voornemen om reclamemateriaal te verspreiden.

Aanpak

Geef vooraf aan de gemeente de volgende informatie door:

  • om wat voor reclamemateriaal het gaat
  • waarom u het wilt verspreiden
  • wanneer en hoe laat u het wilt verspreiden
  • waar u het wilt verspreiden

Let op

Tijdens de dag van Elst op de route van de Nijmeegse Vierdaagse is het verboden om reclamemateriaal te verspreiden.