Parkeren bij autobedrijven

Als u een autobedrijf heeft, mag u niet zomaar auto’s parkeren op of langs de openbare weg. Hier heeft u een ontheffing voor nodig. Auto’s plaatsen op uw eigen terrein is wel gewoon toegestaan.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • er gelden geen parkeerbeperkingen
  • het parkeren levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid
  • het parkeren veroorzaakt geen overlast voor de omgeving
  • er zijn geen andere alternatieven voorhanden

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • waar u wilt parkeren
    • waarom u daar moet parkeren