Pand tijdelijk verhuren

Staat uw pand tijdelijk leeg? Dan kunt u het verhuren op basis van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Vraag deze aan bij de gemeente.

Beschrijving

Volgens de Leegstandwet is het mogelijk om bepaalde woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren. 

Voorwaarden

Diplomatenclausule

Een diplomatenclausule is een clausule die u kunt laten opnemen in uw huurcontract. Aan de hand van de diplomatenclausule, ook wel ontruimingsbeding genoemd, kan een verhuurder een woning tijdelijk verhuren.

Tijdelijk verhuren met diplomatenclausule

Voorwaarde is wel dat de verhuurder zelf de vorige bewoner van de huurwoning was en na afloop van de tijdelijke huurperiode er ook weer zelf gaat wonen.

Een andere situatie kan zijn als de woning nog niet eerder bewoond, bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning en dus voor het eerst aan de huurder wordt verhuurd. De verhuurder dient er daarna wel zelf te gaan wonen om gebruik te kunnen maken van de diplomatenclausule.

Een derde situatie waarin de clausule van pas komt, is als de verhuurder de woning tijdelijk aan een nieuwe huurder wil verhuren, waarna de vorige huurder na afloop van de tijdelijke huurperiode er zelf weer wil intrekken.

Vertrek naar buitenland

De diplomatenclausule is dus ideaal voor het mogelijk maken van tijdelijke huur. Als een huurder tijdelijk naar het buitenland gaat en zeker wil weten dat hij weer dezelfde woning kan betrekken na terugkomst, dan is de clausule de perfecte oplossing. Belangrijkste voorwaarde van de clausule is dus dat dezelfde bewoner na de tijdelijke huurperiode weer terugkeert. De clausule geldt niet als er een andere huurder intrekt na de tijdelijke huurperiode. De clausule dankt haar naam aan het feit dat diplomaten vaak een bepaalde periode in het buitenland moesten wonen om vervolgens weer terug te keren.

Heeft u een vergunning nodig?

Voor het tijdelijk verhuren van uw woning op grond van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning moet zijn verleend vóórdat u uw woning gaat verhuren. 
De vergunning wordt voor maximaal vijf jaar afgegeven. De huurovereenkomst eindigt automatisch wanneer de vergunning eindigt. 

Hoe berekent u de huurprijs?

Voor deze vorm van tijdelijke verhuur geldt geen vastgestelde huurprijs. U bepaalt de huurprijs zelf in overleg met uw huurder huurcommissie.nl/huurprijscheck.

Hoe ziet de huurovereenkomst eruit?

De huurovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij kunnen u hierover informeren. Wij ontvangen graag van u een concept van de huurovereenkomst bij de aanvraag. Als de toekomstige huurder nog niet bekend is, kan deze huurovereenkomst later toegezonden worden.

Waar moet u nog meer aan denken?

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker. Deze moet namelijk ook akkoord gaan met de tijdelijke verhuur. Daarnaast adviseren wij u om afspraken te maken met de huurder over bijvoorbeeld bezichtiging door eventuele kopers, nieuwe huurders of architecten/aannemers.

Aanpak

Wat moet u opsturen?

  • Als u tijdelijk wenst te verhuren volgens de Leegstandwet, dan hebben wij het volgende nodig:
  • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  •  indien al beschikbaar, de concepthuurovereenkomst;
  • verder moet het duidelijk zijn dat u gerechtigd bent de woning te verhuren (u bent eigenaar of erfgenaam);
  • bij meerdere eigenaren/erfgenamen moet ook een verklaring worden overgelegd dat u gemachtigd bent namens de andere eigenaren/erfgenamen de vergunning op grond van de Leegstandwet aan te vragen.

Kosten

  • De behandeling van de aanvraag kost € 202,00.
  • Een eventuele verlenging kost € 80,50.