overlijden

Na het overlijden van een familielid, hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming dient de gemeente een aangifte van overlijden te ontvangen. Meestal vindt de aangifte plaats door de begrafenisondernemer.

De begrafenisondernemer kan direct online het overlijden doorgeven. Ook kan er meteen een afspraak gepland worden voor een begrafenis op een van onze algemene begraafplaatsen.

Online regelen >>                    Afspraak maken >>

Voorwaarden

De aangifte moet gedaan worden in de gemeente van overlijden. Overlijdt iemand tijdens een reis, dan moet dit in de gemeente waar de overledene het voertuig verlaat. In andere gevallen (niet binnen een Nederlandse gemeentegrens), dan moet de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand in Den Haag plaatsvinden.

Overlijden in het buitenland

Als een inwoner van Overbetuwe in het buitenland is overleden, moet dit aan ons worden doorgegeven. Wij kunnen het overlijden dan registreren in de BRP. U moet dan een overlijdensakte overhandigen. Indien nodig met een vertaling en voorzien van een legalisatie.

Uitstel van begraven of crematie

Er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte van overlijden, maar volgens de Wet op de Lijkbezorging dient de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde dag na het overlijden plaats te vinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of crematie nodig, dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgegeven.

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de begrafenis of crematie niet uiterlijk op de zesde dag na het overlijden plaats kan vinden. Bijvoorbeeld als de zesde dag in een weekend of op een feestdag valt, of op grond van familieomstandigheden. U kunt een vergunning voor uitstel van begraven of crematie vóór de zesde dag na het overlijden aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene momenteel verblijft.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie