overlijden

Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming dient de gemeente een aangifte van overlijden te ontvangen.

Meestal vindt de aangifte plaats door de begrafenisondernemer.

U kunt een afspraak maken om een overlijden aan te geven.

Voorwaarden

  • Overlijdt iemand in Nederland, dan moet aangifte worden gedaan in de gemeente van overlijden. Als iemand tijdens een reis binnen Nederland komt te overlijden, geldt de gemeente waar de overledene het voertuig verlaat als de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
  • Ligt de plaats van overlijden buiten het gebied van een gemeente, dan dient de aangifte bij de burgerlijke stand in Den Haag plaats te vinden.
  • De burgerlijke stand die het bericht van overlijden ontvangt, stuurt dit door naar de laatste woonplaats van de overledene.
  • Als een overlijden plaatsvindt tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland dan is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van die akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag op te sturen.

Kosten

Niet van toepassing.

Bijzonderheden

Uitstel van begraven of crematie

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de begrafenis of crematie niet uiterlijk op de zesde dag na het overlijden plaats kan vinden. Dit kan bijvoorbeeld als de zesde dag in een weekeinde en/of op een feestdag valt of op grond van familieomstandigheden. In principe dient u een vergunning voor uitstel van begraven of crematie vóór de zesde dag na het overlijden aan te vragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene momenteel verblijft.

Overlijden in het buitenland

Als een inwoner van Overbetuwe in het buitenland is overleden, moet dit worden doorgegeven aan de gemeente. Het overlijden kan dan worden geregistreerd in de BRP. U moet dan een overlijdensakte overhandigen; indien nodig met een vertaling en voorzien van een legalisatie.

Bijzondere gevallen

Bij een aantal bijzondere gevallen kan een akte van overlijden worden opgemaakt, te weten:

  1. bij 'rechtsvermoeden van overlijden'; dat wil zeggen dat er zeer sterke bewijzen zijn voor een overlijden, maar volledige zekerheid bestaat er niet;
  2. bij aanvulling van de registers met ontbrekende akte;
  3. in geval van een levenloos geboren kind.

 

Wetten

Aanvraag

Meestal vindt de aangifte plaats door de begrafenisondernemer. Er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte van overlijden, maar volgens de Wet op de Lijkbezorging dient de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde dag na het overlijden plaats te vinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of crematie nodig, dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgegeven.

Meenemen

  1. Verklaring van arts of lijkschouwer
  2. Eventueel het trouwboekje
  3. Geldig legitimatiebewijs (van aangever en overledene)

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie