Ontheffing verkeersregels en verkeerstekens

Binnen de gemeente zijn veel verkeersregels van kracht, zoals parkeerverboden, inrijdverboden en dergelijke. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van deze verboden of geboden aanvragen. De gemeente mag niet voor alle regels een ontheffing verlenen, zoals maximumsnelheid en voorrangsregels. Voor een aantal verboden of geboden kan de gemeente wel een ontheffing afgeven.

Voorwaarden

De weg waarin het gebod of verbod van kracht is, moet binnen de gemeente Overbetuwe liggen en betreft alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen, met uitzondering van wegen in beheer van de provincie Gelderland, Waterschap of het Rijk. Op wegen van een andere (particuliere) eigenaar die voor het openbaar verkeer openstaat is de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van kracht (bijvoorbeeld een terrein van een supermarkt, ook al is deze weg niet in eigendom van de gemeente). De politie kan hier ook handhaven. U kunt dit bij ons navragen.

Aanpak

  • U kunt bij ons een aanvraag schriftelijk indienen.
  • Bij uw aanvraag moet u aangeven voor welke straat (of straten), voor welke geboden of verboden u een ontheffing wilt en hoe lang deze ontheffing geldig moet zijn. Daarnaast moet u duidelijk omschrijven waarom u deze ontheffing nodig heeft.
  • Geeft u bij uw aanvraag ook aan voor welk(e) voertuig(en) deze ontheffing verleend moet worden. De ontheffingen worden zoveel mogelijk op kenteken verleend, dus stuurt u daarom een kopie van het kentekenbewijs (tenaamstelling) mee.
  • Wij kunnen, als de ontheffing verleend wordt, meer voorwaarden stellen aan een ontheffing.

Kosten

Een aanvraag indienen voor ontheffing verkeersregels en verkeerstekens kost € 38,50.