leerlingenvervoer

Meer informatie leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door de afstand van huis naar school, een ziekte, handicap of gedragsprobleem. De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die zo dicht mogelijk bij uw huis of instelling ligt.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergoeding als:

 • de school de dichtstbijzijnde school is van uw woning;
 • uw kind niet zelfstandig kan reizen naar school door: afstand, een ziekte, handicap of gedragsprobleem;
 • de school op een afstand van 6 kilometer of meer ligt;
 • de school aansluit bij de gewenste geloofs- of levensovertuiging.

Kosten

Drempelbedrag/eigen bijdrage schooljaar 2018/2019

De gemeente berekent een eigen bijdrage als:

 • de leerling naar een basisschool of speciaal basisonderwijs gaat;
 • uw verzamelinkomen over 2016 hoger is dan €26.100,-.

Drempelbedrag per onderwijsvorm:

Basisonderwijs: € 650,-

Speciaal basisonderwijs: € 487,50


Vergoeding

Voor het reizen met het openbaar vervoer, fiets of auto kunt u een vergoeding krijgen. Ook de begeleider krijgt de reiskosten vergoed.

 • Fietsvergoeding: 0,09 cent per kilometer
 • Autovergoeding: 0,37 cent per kilometer
 • Vergoeding openbaar vervoer: kosten van de goedkoopste manier van reizen

Bijzonderheden

Vraagt u voor de eerste keer leerlingenvervoer aan? Stuur dan de onderstaande informatie mee met de aanvraag:

 • Inschrijving van de school;
 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of zorgarrangement;
 • Schoolverklaring;
 • Eventueel: inkomensverklaringen ouders;
 • Eventueel: medische verklaring(en) kind.

Maakt u kind al gebruik van leerlingenvervoer? Stuur dan de onderstaande informatie mee met de aanvraag:

 • Schoolverklaring;
 • Eventueel: inkomensverklaringen ouders;
 • Eventueel: medische verklaring(en) kind.

Wetten

Aanvraag

Hoe behandelen wij uw aanvraag leerlingenvervoer?

Het behandelen van uw aanvraag duurt maximaal acht weken. Zolang uw aanvraag in behandeling is, wordt er geen leerlingenvervoer ingezet.

Stap 1. Wij kijken eerst naar de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. Ook kijken we naar de mogelijkheden van ouders/verzorgers om uw kind te begeleiden of zelf naar school te brengen.

Stap 2. Uw kind kan nog niet zelfstandig reizen, maar kan dit wel leren. Dan wordt er verwacht dat u uw kind zelfstandig leert reizen. Voor de vervoerskosten die u hiervoor maakt, krijgt u een vergoeding. Kunt u dit niet zelf doen en ook niemand in uw omgeving? De gemeente kan uw kind aanmelden voor de GO-OV app op de smartphone van uw kind of de buzz buddy.

Stap 3. Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school? En komt dit door een ziekte, handicap of gedragsprobleem? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor aangepast groepsvervoer. Dit is vervoer per taxi(bus). Een medische verklaring van een arts of specialist is nodig om dit te beoordelen. Dit kunt u als bijlage meesturen met de aanvraag.

Verordeningen

Meer informatie kunt u lezen in de Verordening Leerlingenvervoer.

Wat mag u verwachten van de vervoerder?

Belangrijke zaken die wij met Willemsen-de Koning hebben afgesproken. Een groot deel van die afspraken vindt u ook terug in het boekje dat u van Willemsen-de Koning krijgt over het leerlingenvervoer.

Wilt u meer informatie?

Dan kunt u op maandag tot en met vrijdag contact opnemen via telefoonnummer 14 0481. U kunt ook een e-mail met uw vraag of opmerking sturen naar leerlingenvervoer@overbetuwe.nl.

Uitvoeringsinstantie

Rijk(sdienst)

Subnavigatie