Loterij organiseren

Bij een loterij verkoopt u loten en maken deelnemers kans op prijzen. U mag alleen een loterij organiseren als u een vergunning heeft. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.  

Voorwaarden

Randvoorwaarden

 1. Voor elk kansspel moet de doelstelling van algemeen belang zijn, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.
 2. Minimaal 60% van de bruto-opbrengst is bestemd voor het goede doel. De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet meer bedragen dan 40% van de opbrengst van de verkochte loten.
 3. De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
 4. Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500,- is een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd. Daarboven is een vergunning van de minister van Justitie vereist.
 5. Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste tien) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan vier weken en mag ten hoogste twee maal per jaar plaatsvinden. Tevens mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 10.700,-. Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje. 

Prijsvragen

 1. Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren.
 2. Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto.
 3. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.
 4. Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300,- is geen vergunning nodig.
 5. Een vergunning aan te vragen bij de gemeente is nodig als de hoofdprijs maximaal € 4.500,- bedraagt. Als de hoofdprijs hoger is, is een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Justitie noodzakelijk. Zowel het ministerie als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient. 

Bingo

 1. Kleine kansspelen als bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minstens drie jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedragen dan € 400,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,-
 2. De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk twee weken van tevoren aanmelden bij de gemeente.
 3. De gemeente kan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen. 

In het algemeen

Ook bij kansspelen waarbij geen vergunning nodig is, is mogelijk wel kansspelbelasting verschuldigd.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een loterij:

Als u een vergunning nodig hebt, dient u de vergunning tenminste 4 weken van te voren bij de gemeente of de Kansspelautoriteit aan te vragen. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier (Pdf, 123kB).

Als u een melding wilt doen van een klein kansspel zoals een bingo, dan kunt u het meldingsformulier (Pdf, 91kB) gebruiken met daarbij ook de prijzenlijst (Pdf, 84kB) .

Kosten

 • Een loterijvergunning kost € 23,30
 • Een bingo melden is gratis.