Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

Houders van een drank- en horecavergunning of beheerders van horecabedrijven kunnen een ontheffing aanvragen.

U moet de ontheffing minstens vier weken voor de bedoelde datum aanvragen. Uw aanvraag toetsen wij aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij geven op tijd antwoord.

U kunt de ontheffing aan vragen met ons aanvraagformulier (Pdf, 23kB).

Aanvraagformulier>> 

Op dit formulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet indienen.

Kosten

Deze ontheffing kost € 78,00