kinderopvang, bijdrage

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen hoe het werkt en wat de voorwaarden per jaar zijn. 

Kosten

Niet van toepassing.

Aanvraag

  1. U vraagt om de prijs per uur aan de instantie die uw kind opvangt.
  2. Vervolgens neemt u contact op de Belastingdienst, afdeling toeslagen.
  3. Hier kunt u de kosten uitrekenen in een rekenvoorbeeld.
  4. U stuurt het formulier naar de Belastingdienst.
  5. De vaste toeslag en de inkomensafhankelijke toeslag worden als 1 bedrag en onder 1 vermelding uitbetaald.

Meenemen

Over benodigde informatie voor de aanvraag van financiële ondersteuning kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

Uitvoeringsinstantie

Rijk(sdienst)

Tips

Een bijdrage kan worden verkregen bij de volgende vormen van kinderopvang:

Dagopvang

Dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende 1 of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar (tot en met het moment waarop ze de basisschool verlaten) vóór en na schooltijd en in de vakanties.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar (inclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Dit maximum aantal is lager bij kinderen onder de 4 jaar. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Ouderparticipatiecrèches

Ook ouderparticipatiecrèches, waarin een groep ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangt.

Subnavigatie