kind, erkenning van kind

Wilt u een kind dat al geboren is erkennen als het uwe? Erkennen van een kind betekent dat u het ouderschap aanvaardt. Zowel een man- als een vrouw kan een kind bij een vrouw erkennen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de erkenning een erkenningsakte op. Ook een notaris mag dit doen.

Als uw kind nog geboren moet worden, dan kunt u de ongeboren vrucht erkennen.

U kunt een afspraak maken als u een kind wilt erkennen.
Tijdens openingstijden van de afdeling Publiekszaken kunt u ook zonder afspraak terecht.

Voorwaarden

Erkenning leidt niet automatisch tot het verkrijgen van gezag over het kind (alleen als de vader- of moeder met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft). Gezag - of zeggenschap over het kind - moet apart worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Voorwaarden

 • Erkenning van een gestorven kind is in principe niet mogelijk.
 • De erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn.
 • Erkenning is niet mogelijk door een man of vrouw die, door bloedverwantschap, niet met de moeder mag trouwen.
 • Getrouwde mannen kunnen kinderen erkennen die uit een andere vrouw dan de echtgenote zijn geboren.
 • Als het te erkennen kind al een juridische ouder heeft, kan er ten aanzien van dat kind geen erkenning plaatsvinden.
 • Staat de erkenner onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig.

Kosten

Niet van toepassing

Bijzonderheden

Naamskeuze

Bij de erkenning van een eerste gezamenlijke kind kan naamkeuze worden gedaan. Het kind behoudt de naam van de moeder of u kiest voor de naam van de vader of duomoeder. Elk volgend erkend kind van dezelfde ouders, krijgt dan ook deze achternaam.
 

Nationaliteit

Als de erkenning na de geboorteaangifte plaatsvindt, dan kan dat gevolgen hebben voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Kinderen vanaf 7 jaar of ouder met een andere nationaliteit krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit bij erkenning. Dit is alleen mogelijk indien de vader met een DNA-test kan aantonen de biologische vader te zijn.

Vreemdelingenwet is dan van toepassing op het kind, wat inhoudt dat het altijd in het bezit moet zijn van een verblijfsvergunning. Een dergelijke verblijfsvergunning is altijd tijdelijk en kost veel geld.
 

Wetten

Aanvraag

Erkenning kan bij elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland plaatsvinden. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het woont. Meestal vindt erkenning plaats in de geboorte- of woongemeente. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn. Hij moet wel bevoegd zijn om te erkennen.

Erkenning bij geboorteaangifte

 1. Als uw kind geboren is, moet u aangifte doen bij de burgerlijke stand, kunt u meteen het kind erkennen.
 2. Omdat de moeder vaak nog niet in staat is mee te komen, zal zij de toestemming tot de erkenning meestal schriftelijk doen. Zij moet de schriftelijke toestemming ondertekenen en voorzien van haar legitimatiebewijs.
 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de erkenningsakte opmaken.
 4. Als u de naam van de erkenner wilt kiezen voor uw eerste kind, ontstaat er een probleem. U kunt de naamskeuze namelijk alleen officieel maken als ook de moeder in persoon de akte van erkenning tekent. Zij moet er dus bij zijn. Daarom is het handiger om de erkenning en de naamskeuze voor de geboorte te regelen.

Erkenning na de geboorteaangifte

 1. Iedereen die juridisch geen vader- of duomoeder heeft, kan in principe erkend worden. De erkenner en de moeder gaan naar de burgerlijke stand en verzoeken de ambtenaar van de burgerlijke stand een erkenningsakte op te maken.
 2. Als het te erkennen kind 16 jaar of ouder is, moet ook het kind aanwezig zijn bij de erkenning. De moeder hoeft er dan niet bij te zijn. Het kind zelf geeft de toestemming en kiest eventueel voor de naam van de erkenner.
 3. Als u een kind van 12 jaar of ouder erkent, moet het kind ook meekomen en ook toestemming geven. Vanaf 16 jaar geeft alleen het kind toestemming en kiest het zelf welke achternaam hij of zij krijgt bij de erkenning.
 4. Een kind van 16 jaar of ouder kan geen schriftelijke toestemming tot erkenning geven, omdat het kind verplicht is ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand de naamskeuze in persoon te doen.

Eventuele volgende kinderen uit dezelfde juridische ouders krijgen automatisch dezelfde geslachtsnaam.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie