kind, erkenning van kind

Scroll naar

In sommige gevallen is het nodig uw kind te erkennen om als tweede ouder in de geboorteakte te worden vermeld. Voor de erkenning van een kind komt u langs in het gemeentehuis.

Afspraak maken >>

Het gaat om de volgende situaties:

  • als u niet getrouwd bent met of geregistreerd partner bent van de (aanstaande) moeder. Gaat u trouwen voordat u zwanger bent? Dan hoeft u het kind niet te erkennen.
  • als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen. En u niet in het bezit bent van een verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Meenemen voor erkenning kind

Neem in ieder geval het volgende mee:

Moment van erkenning

  • Erkenning voor de geboorte: Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.
  • Erkenning bij de geboorte: Erkenning kan ook bij de geboorteaangifte. Als de moeder aanwezig is bij de geboorteaangifte, kan zij toestemming geven voor erkenning en eventuele naamskeuze. Is de moeder niet aanwezig, dan kan zijn schriftelijk toestemming geven voor de erkenning, maar niet voor de naamskeuze. Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder.
  • Erkenning na de geboorte: Erkenning kan alleen als in de geboorteakte van het kind geen vader vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Ouderlijk gezag registreren

Bent u niet getrouwd met of geen geregistreerd partner van de (aanstaande) moeder? Dan krijgt u niet automatisch het gezag over uw kind. U kunt het gezag laten registreren bij de rechtbank, na de geboorte van het kind.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie