kind, erkenning ongeboren kind

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn, of geen geregistreerd partnerschap hebben, dan kan de vader- of de duomoeder het kind erkennen. Dat kan door het ouderschap te laten registreren bij de burgerlijke stand.


U kunt een afspraak te maken als u een kind wilt erkennen.
Tijdens openingstijden van de afdeling Publiekszaken kunt u ook zonder afspraak terecht.

Voorwaarden

Wat is erkenning van een kind?

Zijn de ouders van een (geboren of ongeboren) kind niet getrouwd of zijn geen partnerschapsregistratie aangegaan? Dan kan de vader of meemoeder het kind erkennen. Hij/zij laat daarmee officieel vastleggen dat hij/zij de andere ouder van het kind is.

Wanneer kan ik een kind erkennen?

U wilt een kind erkennen? Dat kan als:

 • U en de moeder uit wie het kind geboren is de ouders van het kind zijn, maar niet getrouwd of een partnerschapsregistratie hebben;
 • Bij meemoederschap, als u een huwelijk of partnerschapsregistratie heeft met de moeder uit wie het kind is geboren, maar geen donorverklaring heeft bij geboorteaangifte;
 • Het kind volgens de geboorteakte nog geen twee ouders heeft;
 • De moeder uit wie het kind geboren is niet getrouwd is met iemand anders op het moment van de erkenning; 
 • De moeder uit wie het kind geboren is en/of het kind toestemming geven voor de erkenning.

Ik wil een kind erkennen. Wie moeten er toestemming geven?

 • Wilt u een kind van 11 jaar of jonger erkennen? Dan moet de moeder uit wie het kind geboren is toestemming geven;
 • Wilt u een kind van tussen 12 en 16 jaar erkennen? Dan moet de moeder uit wie het kind geboren is en het kind allebei toestemming geven;
 • Wilt u een kind van 16 jaar of ouder erkennen? Dan moet het kind zelf toestemming geven.

Kosten

Niet van toepassing.

Bijzonderheden

Ik ben een Nederlandse man of vrouw en krijg een kind met een niet-Nederlandse vrouw. Wat moet ik doen?

Bent u een Nederlandse man of vrouw? En krijgt u een kind met een niet-Nederlandse vrouw, met wie u niet getrouwd bent of een partnerschapsregistratie bent aangegaan? Of bent u meemoeder en getrouwd of een partnerschapsregistratie aangegaan met een niet-Nederlandse vrouw en u kunt geen anonieme donorverklaring krijgen? Dan kunt u het beste het ongeboren kind erkennen. Het kind heeft dan vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit.

Adoptie

Er mogen niet al twee ouders zijn. Een kind kan niet worden erkend als het kind al in familierechtelijke betrekking staat tot twee ouders. Dan verwijzen we u naar een andere procedure, zoals adoptie of een ontkenning van het vaderschap. Neem dan contact op met een advocaat/procureur.

Duomoederschap van rechtswege

Als een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen, dan is de duomoeder van rechtswege de juridische ouder als de donor onbekend is. U neemt dan bij de aangifte van geboorte een bewijs hiervan mee, van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het kind krijgt dan de achternaam van de duomoeder, behalve als u voor of bij de geboorteaangifte een akte van naamskeuze laat opmaken.

Duomoederschap door erkenning

Is er een bekende donor, dan ontstaat er niet van rechtswege een juridisch ouderschap met de duomoeder. Het kind moet dan erkend worden, ook al zijn de ouders met elkaar getrouwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap. De biologische moeder bepaalt wie het kind erkent: de vader of de duomoeder.

Denkt u eraan dat bij erkenning na de geboorte van het kind, deze niet automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt als de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft!

Wetten

Aanvraag

 1. Als het uw eerste kindje is: de erkenner en de vrouw die zwanger is moeten in persoon aan de balie verschijnen.
 2. Als het tweede kindje dat uit uw relatie geboren zal worden: de vrouw die zwanger is hoeft niet persoonlijk aan de balie te verschijnen,  zij kan ook schriftelijk toestemming geven. De toestemming moet door haar getekend zijn en voorzien zijn van een kopie van haar legitimatiebewijs.
 3. Bent u getrouwd  elkaar of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u niet te erkennen,

Meenemen

 
 

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie