Kapotte straatverlichting melden

Is de openbare verlichting in uw omgeving kapot? Wilt u dat de gemeente extra openbare verlichting plaatst? In beide gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Online regelen >>

Voorwaarden

Wat is openbare verlichting?

Openbare verlichting is de verlichting van de openbare weg en van andere openbare ruimtes zoals parken en pleinen.

Waar en waarom plaatst de gemeente openbare verlichting?

  • De gemeente plaatst openbare verlichting vanwege de verkeersveiligheid en ten behoeve van de sociale veiligheid. Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen brengt de gemeente in ieder geval verlichting aan bij obstakels in de weg zoals slotpalen. Ten behoeve van de sociale veiligheid plaatst de gemeente verlichting met name rond vervoersvoorzieningen, tunnels voor langzaam verkeer en parken.
  • Voornamelijk in verband met woninginbraken schenkt de gemeente de laatste jaren meer aandacht aan de verlichting van achterpaden. Politie en verhuurders stimuleren het aanbrengen van deze verlichting.

Aanvraag

U neemt contact op met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van straatverlichting.