Kamperen in het wild

Wilt u kamperen in de natuur? U heeft hiervoor toestemming van de gemeente nodig.

Beschrijving

Het is niet toegestaan zonder een vergunning een camping op te richten. U kunt ook niet buiten een erkende kampeerinrichting kamperen. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen.

Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

Voorwaarden

Er bestaan meerdere soorten kampeermogelijkheden:

  1. Kamperen op een camping. Voor het houden van een camping is een vergunning vereist. De gemeente stelt namelijk eisen aan brandveiligheid, hygiëne en veiligheid van kampeerplaatsen en bijbehorende zwembaden.
  2. Kamperen bij de boer. De boer dient hiervoor een ontheffing aan te vragen.
  3. Groeps- en natuurkamperen (bijvoorbeeld door scouting).
  4. Door middel van paaltjes op een aantal plaatsen staat aangegeven waar u mag kamperen. Op deze plekken zijn geen voorzieningen als toilet, stroom enzovoort aanwezig.

De ontheffing kan o.a. worden geweigerd in het belang van:

  • de bescherming van natuur en landschap
  • de bescherming van een stadsgezicht

Bijzonderheden

Wetten

Aanpak

U moet de ontheffing schriftelijk bij ons aanvragen.

Kosten

Een ontheffing € 80,50