machtiging automatische incasso

Wilt u uw financiële administratie tot het noodzakelijke minimum beperken? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen via een automatische incasso betalen.

Hoe werkt het?

Het belastingbedrag wordt in beginsel in acht gelijke maandelijkse temijnen automatsich van uw rekening afgeschreven. Op deze regel zijn twee uitzonderingen:

  • Als de aanslag later in het jaar wordt opgelegd, waardoor er minder dan 8 maanden overblijven, dan geldt een andere regeling. In dat geval moet de aanslag betaald worden in zo veel termijnen als er nog maanden van dat jaar over zijn, met een minimum van drie termijnen.
  • Als het totaalbedrag van de aanslag minder is dan € 50,- of meer is dan € 35.000,- moet de aanslag uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet zijn betaald.

Aanvraag

Als u gebruik wilt maken van automatische incasso, dan moet u hiervoor de gemeente machtigen. Dit kan op verschillende manieren: een machtiging afgeven via onze website als u DigiD heeft, het machtigingsformulier uit te printen en op te sturen of door het formulier af te halen (en eventueel meteen in te vullen) bij de receptie op het gemeentehuis.

Online regelen                    Machtigingsformulier

Voordelen

De voordelen die u heeft bij automatische incasso zijn:

  • het is makkelijk
  • u voorkomt dat de betalingen worden vergeten
  • u betaalt altijd op tijd
  • u voorkomt aanmaningskosten
  • de aanslag mag in termijnen worden voldaan

Rekeningnummer wijzigen

Als u het belastinggeld van een andere rekening af wil laten schrijven, moet u hiervoor de gemeente opnieuw machtigen (zie 'Aanvraag').

Automatische incasso stopzetten

Als u de automatische incasso stop zet, vervallen alle (resterende) termijnen. U moet dan het aanslagbedrag binnen twee weken zelf overmaken. U mag het bedrag ook contact of met PIN betalen bij de publieksbalies. Houd wel rekening met de openingstijden van de publieksbalies. Het stopzetten kan op verschillende manieren: een intrekking doorgeven via onze website als u DigiD heeft, door het intrekkingsformulier uit te printen en op te sturen of door het formulier af te halen (en eventueel meteen in te vullen) bij de receptie op het gemeentehuis.

Online regelen                    Intrekkingsformulier

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie