Wet open overheid: informatie opvragen

U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheten. Informatie over ons beleid maken wij op verschillende manieren actief openbaar. Bijvoorbeeld via de websites www.raadoverbetuwe.nl,  www.overheid.nl of het Gemeentenieuws

Openbare informatie opvragen

De Woo-contactpersoon is uw eerste aanspreekpunt als u openbare informatie wilt opvragen. U kunt zo’n informatieverzoek doen voor documenten die al openbaar horen te zijn, maar die u niet (meer) kunt vinden. De Woo-contactpersoon stuurt u waar dat kan de documenten toe. Of ze legt uit waar u de informatie online kunt vinden. Het mailadres is info@overbetuwe.nl. Vermeld in de onderwerpregel: informatieverzoek. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 0481 en vragen naar de Woo-contactpersoon.

Stuur een informatieverzoek

(Nog) niet openbare informatie opvragen

Hebben we bepaalde documenten nog niet openbaar gemaakt en zijn deze niet geheim? Dan kunt u deze opvragen via een zogenaamd Woo-verzoek. De Woo-contactpersoon kan u hierbij helpen.

Online een Woo-verzoek doen (met DigiD)

Woo-verzoek indienen per brief

Schrijf een brief met uw verzoek en stuur deze naar gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA Elst. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie tijdens de openingstijden of anders in de brievenbus doen. Let op: u kunt geen e-mail of fax sturen. In uw brief schrijft u:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en handtekening
  • het onderwerp waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt ontvangen en over welke periode

Voorwaarden voor Woo-verzoek

  • Uw verzoek om informatie is concreet.
  • Het gaat om informatie over het beleid van onze gemeente.
  • De informatie is vastgelegd in documenten, geluidsbanden, video’s of foto’s.

Behandeling van uw verzoek

U krijgt normaal gesproken binnen 4 weken een reactie op uw besluit. Deze termijn kunnen we met 2 weken verlengen. In dat geval krijgt u op tijd een bericht met de reden waarom het langer duurt. Soms hebben we nog meer tijd nodig om alle informatie te beoordelen. Dan maken we afspraken met u over de afhandeling. Informatie kan niet altijd openbaar gemaakt worden. In de Wet open overheid vindt u een overzicht van situaties waarin informatie niet of maar voor een deel openbaar mag worden gemaakt. Wij sturen u dan een besluit waarin staat dat wij uw verzoek (gedeeltelijk) toekennen of afwijzen. We leggen in het besluit aan u uit waarom we (delen van) de informatie niet openbaar maken. De documenten die wij aan u sturen, zijn vanaf dat moment openbaar.

Niet eens

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw Woo-verzoek? Dan kunt u binnen 6 weken een brief sturen waarin u bezwaar maakt.