Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

U mag informatie opvragen over het handelen van de gemeente. U maakt dan gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De informatie waar u naar vraagt moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente. U kunt het beleid opvragen, maar ook informatie over de voorbereiding of de uitvoering daarvan.

Wob-verzoek indienen (met DigiD) >>

Voorwaarden

  • U geeft zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen of welk(e) document(en) u graag wilt zien.
  • Het moet gaan om informatie over het beleid van onze gemeente. Of over de voorbereiding op de uitvoering van het beleid.
  • De informatie is vastgelegd in documenten, geluidsbanden, video’s of foto’s.
  • De gemeente neemt telefonisch contact met u op over uw verzoek. We bespreken dan met u waar u precies naar op zoek bent. Ook leggen we uit hoe de procedure verloopt.
  • Als we ingaan op uw verzoek, is de informatie vanaf dat moment publiek toegankelijk.
  • De gemeente kan uw verzoek weigeren. In de Wet openbaarheid van bestuur vindt u een overzicht van situaties waarin de gemeente uw verzoek mag weigeren

Wob-verzoek indienen zonder DigiD

Andere manieren om een Wob-verzoek in te dienen:

  • Bel de gemeente via 14 0481 en stel uw vraag.
  • Schrijf een brief met uw vraag en stuur deze naar Gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA Elst.

Let op: een Wob-verzoek via e-mail of fax nemen we niet in behandeling.