Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Informatie over ons beleid maken wij op verschillende manieren openbaar. Bijvoorbeeld via onze website, persberichten en bekendmakingen.

Soms kunt u voor bepaalde gemeentelijke documenten, die nog niet openbaar zijn gemaakt en niet geheim zijn, een zogenaamd Wob-verzoek indienen.

Voorwaarden

 • Uw verzoek om informatie moet concreet zijn;
 • Het moet gaan om informatie over het beleid van onze gemeente. Of over de voorbereiding op de uitvoering van het beleid.
 • De informatie is vastgelegd in documenten, geluidsbanden, video’s of foto’s.
 • het moet gaan om informatie die wij hebben.

Als we ingaan op uw verzoek, is de informatie vanaf dat moment publiek toegankelijk. Wij kunnen uw verzoek weigeren. In de Wet openbaarheid van bestuur vindt u een overzicht van situaties waarin wij uw verzoek mogen weigeren. Als u alleen informatie over uzelf wilt, dan kunt u een inzageverzoek doen. Dan krijgt alleen u de informatie en is dit dus niet voor iedereen openbaar.

Online een Wob-verzoek doen

Wob-verzoek indienen zonder DigiD

Andere manieren om een Wob-verzoek in te dienen:

 • Schrijf een brief met uw verzoek en stuur deze naar Gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA Elst.
 • U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie tijdens openingstijden of anders in de brievenbus doen.

U geeft in uw verzoek aan:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • over welk onderwerp u informatie wilt hebben;
 • welke concrete documenten u wilt ontvangen en uit welke periode;
 • u moet een handtekening onder uw verzoek zetten.
 • Let op: een Wob-verzoek via e-mail of fax nemen we niet in behandeling.

Werkwijze

Wij sturen u een besluit waarin staat dat wij uw verzoek (gedeeltelijk) toekennen of afwijzen. In de wet staan in artikelen 10 en 11 de redenen voor afwijzing en die staan ook in het besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing op uw Wob-verzoek kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.