huwelijk

De gemeente Overbetuwe biedt u verschillende mogelijkheden voor uw huwelijksvoltrekking. U kunt uw huwelijk 7 dagen per week laten voltrekken.

Wij willen trouwen!

Minimaal 14 dagen voor de huwelijksvoltrekking moet u dit doorgeven aan de gemeente waar u gaat trouwen. Dit doet u door een 'melding van een voorgenomen huwelijk'. U kunt dit online regelen als u allebei DigiD heeft. U kunt ook naar het gemeentehuis komen tijdens de openingstijden van Publiekszaken of een afspraak maken. Dan krijgt u meteen antwoord op vragen die u misschien nog heeft.

Online regelen                    Afspraak maken

Let op!
Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u niet in Nederland geboren? Bent u niet altijd in Nederland ingeschreven geweest? Dan adviseren wij u om vroegtijdig vóór de melding contact op te nemen met team Publiekszaken. Zij kunnen u vertellen welke documenten u moet overleggen. Het kan zijn dat het verkrijgen van die documenten tijd kost.

Mag ik trouwen?

Als u wilt trouwen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Oftewel: u moet huwelijksbevoegd zijn. Dit betekent dat:

  • u beiden 18 jaar of ouder bent
  • de betekenis van het huwelijk u duidelijk is
  • uw huwelijk niet onder dwang tot stand komt
  • u niet mag trouwen als u al getrouwd bent
  • u, als u onder curatele staat, toestemming van de curator nodig heeft
  • u niet kunt trouwen met uw eigen kind, broer, zus of ouder. Ook niet in geval van adoptie. Als er geen sprake is van bloedverwantschap, dan kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen.

Als u niet aan één of meer van deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Veiligheid en Justitie om speciale toestemming vragen.

Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit én niet in Nederland woont, kunt u geen melding van voorgenomen huwelijk doen in Nederland en kunt u ook niet in Nederland trouwen.

Prijs

Wat? Prijs (2017)
Huwelijk op maandag t/m vrijdag € 445,00
Huwelijk op zaterdag € 585,00
Huwelijk buiten de tijden volgens de regeling burgelijke stand* € 650,00
Ambtenaar als getuige inhuren (per ambtenaar) € 30,50
Omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk € 60,00

 

* = Volgens de regeling burgelijke stand kunt u trouwen op maandag t/m zaterdag tussen 9:30 en 15:30 uur (op het gemeentehuis) of tussen 9:30 en 20:00 uur (op een andere locatie)

Er is ook een mogelijkheid tot een kosteloos huwelijk of een eenvoudige huwelijksvoltrekking. Klik hier voor meer informatie hierover.

Handige informatie

Als u gaat trouwen, moeten er natuurlijk dingen geregeld worden! Hier vindt u een aantal onderwerpen die u met de gemeente kunt regelen. Klik op een onderwerp voor meer informatie:

Omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk

U kunt uw geregistreerd partnerschap om laten zetten naar een huwelijk. Dit kan door het tekenen van een omzettingsakte aan de balie, maar u kunt ook, net als bij een gewoon huwelijk, kiezen voor een ceremonie. U heeft geen getuigen meer nodig voor een omzetting. Na de omzetting bent u niet meer geregistreerd partner, maar gehuwd met elkaar. U kunt de omzetting bij elke gemeente in Nederland regelen. Als u niet (meer) in Nederland woont, maar ten minste één van beiden de Nederlandse nationaliteit heeft, dan kan de omzetting alleen plaatsvinden bij gemeente Den Haag. Omzetting is niet mogelijk als u beiden niet in Nederland woont én u beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Het is niet mogelijk om een huwelijk om te zetten naar een geregistreerd partnerschap.

Huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt, dan is dit altijd in gemeenschap van goederen. Wilt u huwelijkse voorwaarden? Wij adviseren u dit ruim vóór de huwelijksvoltrekking te regelen bij een notaris.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie