hondenbelasting

Iedere gemeente heeft het wettelijke recht om hondenbelasting te heffen. Heeft u één of meer honden? Dan moet u hondenbelastingen betalen.

Hond aanmelden

Als u één of meerdere honden heeft, dan moet u dit aan de gemeente doorgeven.

Online regelen                    Formulier aanmelden hond

Het is ook mogelijk om uw hond persoonlijk aan te melden. Dit kan bij de receptie van het gemeentehuis in Elst. Klik hier voor de openingstijden van de receptie.

Na aanmelding van uw hond, zal de hondenbelasting worden vermeld op uw eerstvolgende belastingaanslag. U betaalt de hondenbelasting dus net als de andere gemeentelijke belastingen en ook op dezelfde wijze. Doet u de aanmelding aan de balie, dan krijgt u direct een hondenpenning mee. In alle andere gevallen wordt de hondenpenning naar u verstuurd.

Hond afmelden

Als u uw hond heeft weggedaan of uw hond is overleden, dan moet u uw hond afmelden bij de gemeente.

Online regelen                    Formulier afmelden hond

Het is ook mogelijk om uw hond persoonlijk af te melden. Dit kan bij de receptie van het gemeentehuis in Elst. Klik hier voor de openingstijden van de receptie.

Na afmelding van uw hond, zult u van de gemeente een verminderingsnota ontvangen. Omdat de hondenbelasting voor een heel jaar wordt berekend, bestaat de kans dat u een gedeelte terug zal krijgen of dat dit verrekend wordt met de overige belastingen.

Tarieven

Wat? Tarief 2017 (binnen bebouwde kom) Tarief 2017 (buiten bebouwde kom*)
Een eerste hond € 54,60 per jaar € 27,30 per jaar
Een tweede hond € 81,90 extra per jaar € 40,95 extra per jaar
Voor elke hond vanaf de derde hond € 109,20 extra per jaar € 54,60 extra per jaar
Kenneltarief € 233,85 per jaar € 233,85 per jaar
Vervangende hondenpenning € 10,00 € 10,00

*Met buiten de bebouwde kom bedoelen wij adressen die op basis van de Wegenverkeerswet als buiten de bebouwde kom worden aangemerkt.

Hondenpenning

Kijk op de pagina 'Hondenpenning' voor meer informatie hierover.

Controle

U bent verplicht om, zo spoedig mogelijk, aan de gemeente door te geven dat u een hond heeft aangeschaft. Op grond van uw informatie sturen wij een jaarlijkse aanslag. Als u uw hond(en) niet aanmeldt, kan de gemeente u achteraf (naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur) alsnog aanslaan. U kunt dan ook een boete ontvangen.

Verhuizen?

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u voor de volle maanden dat u niet in de gemeente Overbetuwe woont geen hondenbelasting te betalen. Nadat u zich heeft ingeschreven bij de nieuwe gemeente, ontvangen wij hiervan bericht. U krijgt dan van ons een verminderingsnota voor het aantal volle maanden dat u niet meer in onze gemeente woont.

Verhuist u binnen de gemeente? Dan zal het bedrag voor de hondenbelasting niet veranderen. Tenzij u van binnen naar buiten de bebouwde kom verhuist, of andersom. Ook in dat geval krijgt u van ons bericht.

Waarom hondenbelasting?

Waarom betaalt u hondenbelasting? Wat doet de gemeente hier eigenlijk mee?

Wij leggen de voorzieingen aan waar u uw hond kunt uitlaten. Dit zijn de hondenuitlaatplaatsen en de hondenlosloopgebieden. Het onderhoud en de schoonmaak hiervan betalen wij uit de inkomsten van de hondenbelasting. Dit kost behoorlijk veel geld. Ze worden minimaal één keer per week schoongemaakt. Uiteraard zijn er ook administratieve kosten voor heffing en inning van de hondenbelastingen. Deze kosten betalen wij ook van de hondenbelasting.

Uitzonderingen

De gemeente maakt in principe een uitzondering voor blindengeleidenhonden en honden voor lichamelijk gehandicapten. Voor deze honden hoeft u geen belastingen te betalen. Alle vrijstellingen kunt u vinden in Artikel 3 van de Verordening Hondenbelasting.

Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag, dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen, of direct via onze website.

Online regelen

Bijzonderheden

Wetten

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie