Handtekening legaliseren of een document waarmerken

Het laten legaliseren van uw handtekening betekent dat deze echt is. Dit kunt u laten doen door de gemeente.

Beschrijving

Handtekening laten legaliseren

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier.

U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Om uw handtekening te legaliseren, neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • het document dat u wilt ondertekenen
  • U tekent het document pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente.

Documenten waarmerken

Soms heeft u een gewaarmerkte kopie nodig van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het originele document. Daarmee kunt u bewijzen dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel.U moet hiervoor naar het gemeentehuis komen.

Meenemen bij waarmerken

  • Neem het originele paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee dat u wilt laten waarmerken.
  • De baliemedewerker maakt een kopie en waarmerkt deze kopie aan de balie.

Wat betekent waarmerken

Een gewaarmerkte kopie zegt niets over de echtheid en de inhoud van het document. Het laat alleen zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

De gemeente waarmerkt geen diploma’s en getuigschriften. Daarvoor kunt u terecht bij:

Kosten

  • € 11,50 per formulier waarvan de handtekeningen gelegaliseerd moeten worden.
  • € 3,90 per pagina die wij voor u waarmerken.