Handtekening legaliseren of een document waarmerken

Het laten legaliseren van uw handtekening betekent dat deze echt is. Dit kunt u bij ons laten doen.

Beschrijving

Om uw handtekening te legaliseren, neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Het document dat u wilt ondertekenen
  • U tekent het document pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente.

Afspraak maken om een handtekening te legaliseren

Afspraak maken om een document te waarmerken

Documenten waarmerken

Soms heeft u een gewaarmerkte kopie nodig van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het originele document. Daarmee kunt u bewijzen dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel.U moet hiervoor naar het gemeentehuis komen.

Meenemen bij waarmerken

  • Neem het originele paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee dat u wilt laten waarmerken.
  • De baliemedewerker maakt een kopie en waarmerkt deze kopie aan de balie.

Wat betekent waarmerken?

Een gewaarmerkte kopie zegt niets over de echtheid en de inhoud van het document. Het laat alleen zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

Wij waarmerken geen diploma’s en getuigschriften. Daarvoor kunt u terecht bij:

Kosten

  • € 11,70 per formulier waarvan de handtekeningen gelegaliseerd moeten worden.
  • € 3,95 per pagina die wij voor u waarmerken.