Aangifte geboorte

U bent verplicht om binnen 3 dagen na de bevalling aangifte te doen in de gemeente waar het kind is geboren. De geboortedag zelf telt niet mee. De vader, moeder of iemand anders die bij de geboorte aanwezig was, mag aangifte doen. U kunt een afspraak maken, dan hoeft u niet te wachten.

U kunt online aangifte van geboorte doen als u DigiD hebt. U moet nog wel altijd de geboorteakte binnen 3 werkdagen ondertekenen. Dit kan aan de balie of bij u thuis! Via online regelen kunt u aangeven wat u wilt.

Online regelen >>

U kunt tijdens de openingstijden van Publiekszaken ook zonder afspraak terecht.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder

Als het van toepassing is:

  • een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt;
  • verklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting;
  • trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u dit heeft, dan kunt u uw kind daarin laten bijschrijven. Het is niet verplicht.

Op welke dag moet ik aangifte doen?

U doet altijd binnen 3 dagen aangifte van geboorte. Bijvoorbeeld:

  • Als uw kind is geboren op maandag, doet u uiterlijk aangifte van de geboorte op donderdag.
  • Als uw kind is geboren op zaterdag, doet u uiterlijk aangifte van de geboorte op dinsdag.

Is de derde dag een weekenddag of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen.

Erkenning

Bent u vader van een kind, maar niet getrouwd of geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan kunt u het juridisch vaderschap via de gemeente regelen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie